Algemeen

Bij Dugardein-De Sutter vinden we de privacy en de veiligheid van je gegevens erg belangrijk. Niemand heeft immers graag dat zijn of haar persoonlijke gegevens zomaar te grabbel worden gegooid. Dit document schetst dan ook hoe en waarom de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt en hoe het zit met het gebruik van cookies.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Dugardein-De Sutter mee te delen, maar begrijp dat bepaalde diensten niet uitgevoerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het inschrijvings-, contact- of bestelformulier of de verwerking hiervan weigert.


Wetgeving En Verantwoordelijkheid

Dugardein-De Sutter, met maatschappelijke zetel te Vijverwegel 79 9090 Melle, België, ingeschreven onder het nummer BE0407096825 (hierna “Dugardein-De Sutter”), leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’.

Dugardein-De Sutter stelt zich middels dit privacy- en cookiebeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Dugardein-De Sutter.

Dugardein-De Sutter is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op deze website.


Aanvaarding

Door onze website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw aanvraag, aanvaard je alle bepalingen van dit privacy- en cookiebeleid en stem je ermee in dat Dugardein-De Sutter jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid.